Pripazite! Tokom svakog odlaska u teretanu ili generalno tokom svake fizičke aktivnosti, u kojoj izvodite neke vežbe, može doći do lakših ili čak I težih povreda. Povrede koje najčešće nastupaju u okviru ovih aktivnosti mogu biti istezanje ligamenata, uganuće I druge povrede zglobova, kao I pršljenova, kostiju ili mišića. Naravno da niko ne želi da do ovoga dođe. E sad, pitanje je kako to izbegnuti?

Prvo, obratite pažnju da vam pokreti budu kontrolisani. Nikako nemojte da činite nagle pokrete ili trzanje, jer svaki ovakav pokret, pogotovo pod opterećenjem tegova, može da prouzrokuje ozbiljne povrede, pa čak I trajnije posledice. Zato, nikako nemojte da podižete teret koji je van vaših mogućnosti I sposobnosti. Počnite od malih opterećenja, pa ćete vremenom napredovati ka većim, postepenim dodavanjem I pojačavanjem težine.

fitness-vezbe-za-istezanje

Ukoliko znate da imate problem sa nekim delom tela (neki mišić, zglob, pršljen ili kost), koji je posebno osetljiv, izbegavajte da ga angažujete prilikom vežbanja. Ako baš ne možete da izbegnete da vežbate tu regiju, ojačajte je odgovarajućim steznikom. Ovo se takođe odnosi i na deo tela koji ste ranije povređivali. Nijednu povredu ne shvatajte olako, jer svakim vidom povrede kasnije, eventualno, može doći do nastajanja ozbiljnijih zdravstvenih smetnji ili novih vidova povreda.

Pre svake vežbe, popričajte s vašim instruktorom o pravilnom stavu tela ili regije tela koju tom vežbom obuhvatate. Neka vam pokaže stav tela iz koga se vežba započinje i onaj u kome se ona završava. Na taj način ćete smanjiti mogućnost povređivanja. No, ako ipak dođe do neke povrede, obavezno se obratite lekaru i napravite pauzu s vežbom, sve dok se povreda i njene posledice ne saniraju.